Oznamy

17. nedeľa v Cezročnom období (24. júl 2016)

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Utorok – sv. Joachima a Anny, spom.
Streda – sv. Gorazda a spol., spom.
Piatok – sv. Marty, spom.
Nedeľa – 18. nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   18:00   17:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   18:00    
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery v rámci sv. omše.

Z dôvodu čerpania dovolenky sa už v tomto týždni uskutoční prvopiatkové spovedanie.

Spovedanie Miesto Čas
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Štvrtok Farský kostol 16:00 – 18:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00

Navštívení chorí budú len tí, ktorí patria pod pána farára. Pán kaplán svojich navštívi priamo v prvopiatkovom týždni. Prosíme vás, aby ste sa vyspovedali v tomto týždni, nakoľko pred prvým piatkom sa spovedať nebude. Ďakujeme za pochopenie.

V nedeľu 7.8.2016 sa pôjde na púť do Litmanovej. Prihlásiť sa treba u p. Kasmanovej na čísle 041/5498536.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 17 a 18 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 19 – veriacich z ulice Osloboditeľov.