Oznamy

14. nedeľa v Cezročnom období (3. júl 2016)

Liturgický kalendár

Utorok – sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Nedeľa – 15. nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   7:30 8:00 11:00 hodová
Streda   18:00    
Štvrtok   6:30    
Piatok   18:00    
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Dnes je prvonedeľná adorácia vo farskom kostole medzi svätými omšami a v Stránskom od 9:00 do 10:45. Pri sv. omšiach je zbierka pre potreby našej farnosti. Za milodary úprimné Pán Boh odplať.

Dnes o 14:00 bude v Poluvsí na hlavnej ceste požehnaný obnovený kríž. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k jeho obnove a zveľadeniu okolia.

V pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda sa v Terchovej uskutoční tradičná púť za účasti pána biskupa. Taktiež v Poluvsí oslavujeme patrocínium tamojšieho kostola. Povzbudzujeme vás k hojnej účasti na uvedených slávnostiach. Z tohto dôvodu bude sv. omša v R. Tepliciach len o 7:30.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 14 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 15 – veriacich z ulice Lúčna a Kvetná.