Oznamy

13. nedeľa v Cezročnom období (26. jún 2016)

Liturgický kalendár

Utorok – sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Streda – sv. Petra a Pavla, apoštolov – cirkevne prikázaný sviatok
Sobota – Návšteva Panny Márie
Nedeľa – 14. nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   6:30 a 18:00 17:00 18:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   6:30 a 18:00 7:30 7:30
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok vešpery nebudú.

V stredu pri sv. omšiach je zbierka „Na dobročinné diela sv. Otca.“ Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

V sobotu o 15.00 si vo svätej omši vyslúžia sviatosť manželstva Matej Melo zo Žiliny a Terézia Šaleková z Rajeckých Teplíc.

V sobotu o 17.00 bude vo farskom kostole mariánske večeradlo.

Budúcu nedeľu bude prvonedeľná adorácia vo farskom kostole medzi svätými omšami a v Stránskom od 9.00 do 10.45. Pri sv. omšiach bude zbierka pre potreby našej farnosti.

Spovedanie

Miesto

Čas

Pondelok

Poluvsie
Farský kostol

17:00 – 17:30
17:30 – 18:00

Utorok

Stránske

16:00 – 17:00

Štvrtok

Farský kostol

16:00 – 18:00

Piatok

Farský kostol

16:00 – 18:00

Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

Od pondelka je možné dať si zapísať úmysly svätých omší do konca septembra.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 13 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 14 – veriacich z ulice Lúčky a Lúčna.