Oznamy

Najsvätejšej Trojice (22. máj 2016)

Liturgický kalendár

Štvrtok – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   18:00   17:00
Štvrtok   6:30 a 18:00 17:00 18:00
Piatok   18:00    
Sobota   9:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok sa pomodlíme vešpery pred svätou omšou.

Na sviatok Božieho Tela (vo štvrtok) sa po večernej sv. omši uskutoční procesia, na ktorú vás pozývame.

V sobotu o 14.00 si v rámci obradu vyslúžia sviatosť manželstva Matej Flachbart, a Britany Louise Vasher.
O 16.00 si v rámci obradu vyslúžia sviatosť manželstva Róbert Kováčik a Zuzana Payerchinová, bývajúci v Rajci.

V sobotu sa uskutoční slávnostné otvorenie letnej sezóny. Program začína o 9.00 sv. omšou obetovanou za hostí a zamestnancov kúpeľov. Večerná bohoslužba už nebude. Celý deň bude spoločensko-kultúrny program, ktorý bude prebiehať na námestí, v kúpeľoch a hoteloch nášho mesta. Všetkých srdečne pozývame.

Stretnutie rodiny Nepoškvrnenej sa uskutoční 11. júna 2016 v Smižanoch. Prihlásiť sa možno u p. Kasmanovej (041/5498536)

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 5 a 6 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 7 a 8 – veriacich zo Školskej ulice.