Oznamy

Zoslanie Ducha Svätého (15. máj 2016)

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Štvrtok – Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
Nedeľa – Najsvätejšej Trojice

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   18:00   17:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   18:00    
Sobota   14:30 a 15:30    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok sa pomodlíme vešpery pred svätou omšou.

Vo štvrtok o 17.30 budú vo farskom kostole modlitby k Panne Márii, Kráľovnej pokoja.

V sobotu o 14.30 si vo svätej omši vyslúžia sviatosť manželstva Adam Čavajda, a Zuzana Blahová, bývajúci v Bánovej.

O 15.30 si vo svätej omši vyslúžia sviatosť manželstva Martin Bartek, bývajúci v Tepličke n/V a Katarína Pallová, bývajúca v Lutišiach.

Nakoľko v sobotu večer začína púť v Rajeckej Lesnej, kde my kňazi ideme vysluhovať sviatosť zmierenia, večerná svätá omša vo farskom kostole nebude. Plagát púte je na výveske.

Dnes o 18.00 sme pozvaní do veľkej sály MsÚ na komediálne divadelné predstavenie, ktoré pripravila mládež z farnosti Lietava.

Ďakujeme za pomoc pri príprave slávnosti Prvého svätého prijímania a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 5 a 6 – veriacich zo Školskej ulice.