Oznamy

6. veľkonočná nedeľa (1. máj 2016)

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Atanáza, biskupa a uč. Cirkvi
Štvrtok – Nanebovstúpenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok
Piatok – sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na katolícke médiá. Dobrodincom vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   6:30   17:00
Štvrtok   6:30 a 18:00 17:00 18:00
Piatok   6:30 a 18:00 7:30 7:30
Sobota   15:00 a 16:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok sa pomodlíme vešpery v rámci sv. omše. Keďže začal mariánsky mesiac máj, 15 min. pred sv. omšou sa budú modliť Loretánske litánie.

V sobotu o 15.00 si v rámci sv. omše vyslúžia sviatosť manželstva Dušan Pytel, bývajúci v Lopušnom Pažití a Júlia Škorvánková, bývajúca v R. Tepliciach.
O 16.00 si vyslúžia vo sv. omši sviatosť manželstva Juraj Remenec, bývajúci v Kunerade a Vladimíra Žiačková, bývajúca v Ďurčine. Večerná bohoslužba nebude, nakoľko Rajecký dekanát vedie duchovný program mariánskej soboty v R. Lesnej za účasti žilinského biskupa. Pozývame vás k hojnej účasti.

Spovedanie
Utorok - Stránske - 16:00 – 17:00
Streda - Poluvsie - 16:00 – 17:00
Štvrtok - prikázaný sviatok, nespovedá sa
Piatok - Farský kostol - 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime so zmenou; pán farár navštívi veriacich v Poluvsí vo štvrtok od 8.00, potom pôjde do Stránskeho.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola skupine č. 2 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 3 a 4 – veriacich z Rajeckej cesty a ulíc Lesná a Školská.