Oznamy

4. veľkonočná nedeľa (17. apríl 2016)

Liturgický kalendár

Dnes je nedeľa Dobrého Pastiera. Z tejto príležitosti sa pri sv. omšiach uskutoční zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.
Sobota – sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   18:00   17:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   18:00    
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok pred svätou omšou sa pomodlíme vešpery.

V stredu a štvrtok popoludní sa v priestoroch garáže MsÚ uskutoční zbierka použiteľných vecí. Tiež v sobotu dopoludnia sa bude konať burza detských vecí v priestoroch MsÚ. Viac informácii na výveske kostola.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na potreby Ukrajiny, ktorú vyhlásil pápež František pre celú Európu. Uvádzame časť stanoviska BÚ v Žiline: Sme si vedomí toho, že v ostatnom období sa konali v našich kostoloch viaceré zbierky, ktoré sú zvlášť pre menšie farnosti vyčerpávajúce a tiež toho, že ďalšia nečakaná zbierka sa u niektorých veriacich nemusí stretnúť s pochopením a prijatím. Na druhej strane však veríme, že sa nájdu ochotní ľudia, ktorí svojím milodarom pomôžu zmierniť núdzu obyvateľov Ukrajiny, ktorí už dva roky znášajú následky vojny na hraniciach s Ruskou federáciou. Výnos z celej diecézy bude odoslaný prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry Štátnemu sekretariátu Svätej Stolice, ktorý bude finančné prostriedky posielať priamo konkrétnym miestam na Ukrajine.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola skupine č. 26 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 1 – veriacich z ulice 30. apríla.