Oznamy

3. veľkonočná nedeľa (10. apríl 2016)

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   18:00   17:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   18:00    
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok pred svätou omšou sa pomodlíme vešpery.

Vo štvrtok o 17.30 budú modlitby ku Kráľovnej pokoja.

Na budúcu nedeľu je celosvetový deň modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania, čiže je nedeľa Dobrého Pastiera. Z tejto príležitosti sa pri sv. omšiach uskutoční zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom vopred Pán Boh zaplať.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola skupine č. 25 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 26 - veriacich z Rajeckej ulice.