Oznamy

2. veľkonočná nedeľa (3. apríl 2016)

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   18:00   17:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   18:00    
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok liturgicky oslávime slávnosť Zvestovania Pána, presunutú z 25. 3.

Dnes sa z rozhodnutia KBS koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

V pondelok bude po svätej omši vo farskom kostole stretnutie rodičov všetkých prvoprjímajúcich detí. Účasť je nutná.

Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov dekanátu Rajec. Začne svätou omšou o 9:30 v kostole v Rajeckej Lesnej.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola skupine č. 24 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 25 - veriacich z ulice Jozefa Gabčíka a rodičov birmovancov.