Oznamy

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (27. marec 2016)

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   6:45 a 9:30 8:00 8:00
Utorok   18:00    
Streda   18:00 15:00 pohrebná  
Štvrtok   6:30    
Piatok   6:30 a 18:00 7:30 7:30
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 10:30 8:00 8:00

Rôzne

Dnes sa pri sv. omšiach koná výročná ofera. Bude zároveň zbierkou pre potreby našej farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Budúcu nedeľu sa z rozhodnutia KBS koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

Čas bohoslužby budúcu nedeľu bude upravený vzhľadom na vysluhovanie sviatosti birmovania. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v piatok od 16:00 (termín pre rodičov, krstných rodičov...) a v sobotu od 8:00 (termín len pre birmovancov).

Nácvik pre birmovancov bude v utorok a stredu po svätej omši vo farskom kostole. Účasť je nutná.

Chorých navštívime vo štvrtok v Poluvsí od 8.00 a následne v Stránskom. V piatok v RT ako obvykle.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola skupine č. 23 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 24 - veriacich z ulice Zátočná.