Oznamy

Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná (20. marec 2016)

Sv. omše

Z dôvodu spovedania vo farnostiach, čas bohoslužieb je upravený nasledovne:

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   6:30   14:00 pohrebná
Utorok   6:30    
Streda   6:30    
Štvrtok   18:00 17:00 18:15
Piatok   15:00 obrady 17:00 obrady  
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Dnešnú nedeľu spovedáme v Turí a Višňovom, v pondelok v Rosine a v R. Lesnej.

Dnešnou nedeľou začíname prežívať Veľký týždeň.
Na Zelený štvrtok bude v katedrále sv. omša spojená so svätením olejov o 10:00.

Na Veľký piatok sa budeme modliť Ranné chvály a Posvätné čítanie pred krížovou cestou o 8:15. O 9:00 – začne v kostole Krížová cesta, ktorá povedie ulicami mesta Rajecké Teplice.
V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu bude možnosť poklony pri Božom hrobe nasledovne:
Rajecké Teplice - 8:00 (modlitby Ranných chvál a Posvätného čítania)
Stránske - 8:00 – 16:00
Poluvsie - 8:30 – 16:00

Na Veľkonočnú nedeľu bude pri sv. omšiach výročná ofera. Bude zároveň zbierkou pre potreby našej farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

V noci zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Hodiny posúvame o hodinu dopredu.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola skupine č. 22 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 23 - veriacich z ulice Za dielom.