Oznamy

4. pôstna nedeľa (6. marec 2016)

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   18:00   17:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   18:00    
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Dnes je prvonedeľná adorácia vo farskom kostole medzi svätými omšami a v Poluvsí od 9.00 – 10.45. Pri sv. omšiach je zbierka pre potreby našej farnosti.

Vo štvrtok o 17.30 budú vo farskom kostole modlitby ku Kráľovnej pokoja.

Pobožnosť krížovej cesty býva vo farskom kostole v piatok o 17.20 a v nedeľu o 14.00. Prosíme, aby piatkovú krížovú cestu viedlo spoločenstvo Modlitby matiek.

V tomto týždni prebehnú osobné pohovory s birmovancami nasledovne: v utorok po sv. omši birmovanci zo Stránskeho, v stredu po sv. omši birmovanci z Poluvsia, v sobotu o 8.30 birmovanci z R. Teplíc, ktorých priezviská začínajú na A-K, o 9.30 priezviská L-Z. Vypracované referáty si treba priniesť so sebou.

V sobotu o 9.00 sa uskutoční jarné upratovanie fary. Dopredu ďakujeme všetkým brigádničkám a brigádnikom za pomoc.

Budúca nedeľa sa bude niesť v znamení pôstnej duchovnej obnovy, uvažovania a ponorenia sa do tajomstva Kristovej obety na kríži. Pozývame Vás preto na krížovú cestu o 14.00, ktorú bude svojim spevom sprevádzať chrámový zbor Cordis Jesu. O 16.30 bude v kostole uvedené oratórium Sedem posledných slov Kristových na kríži, ktoré skomponoval Joseph Haydn. Dielo zaznie v podaní komorného kvarteta Ad Hoc Orchestra z Rajca. Zamyslenia prečíta herec Jozef Úradník.

Počas dvoch týždňov bude možnosť objednať si DVD z divadelného predstavenia "Patrím k vám". Toto predstavenie pripravovali mladí z našej farnosti a bolo odohrané minulý rok v júli. Zapísať sa môžete na papier, ktorý je pripravený vzadu na stolíkoch v kostoloch našej farnosti. Cena jedného DVD je 5 eur. DVD pre tých, ktorí majú záujem a budú zapísaní, bude k dispozícií cez Veľkú Noc v sakristiách kostolov.

Kto má záujem nechať odslúžiť gregoriánske sv. omše, môže ich priniesť a my ich odovzdáme farnosti na Solinkách, ktorej zástupcovia po Veľkej noci odchádzajú na návštevu misií do Tanzánie. Tam pôsobiaci kňazi sv. omše odslúžia.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 20 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 21 - veriacich z ulice Osloboditeľov.