Oznamy

3. pôstna nedeľa (28. február 2016)

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   6:30   17:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   6:30 a 18:00 17:00 18:00
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Pobožnosť krížovej cesty býva vo farskom kostole v piatok o 17.20 a v nedeľu o 14.00. Na prvý piatok mesiaca bude prvopiatková pobožnosť po rannej svätej omši a pred večernou prosíme, aby krížovú cestu viedli deti s animátormi.

Sviatosť zmierenia budeme všade vysluhovať 1 hodinu pred svätou omšou, nakoľko o dva týždne bude rozšírená možnosť prijať túto sviatosť v rámci predveľkonočných spovedí v našich farnostiach. Čiže vo štvrtok sa spovedá len ráno, v piatok ale budeme k dispozícii tradične od 16.00. Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne. Prosíme, aby ste do stredy nahlásili aj tých, ktorým sviatosti vysluhujeme pred sviatkami.

V sobotu o 17.15 bude vo farskom kostole mariánske večeradlo.

Budúcu nedeľu bude prvonedeľná adorácia vo farskom kostole medzi svätými omšami a odpoludnia do 14.00 v kostole v Poluvsí.
Pri sv. omšiach bude zbierka pre potreby našej farnosti.

Ukončili sme systematickú prípravu na birmovku. Počas prázdnin nech si vypracujú birmovanci, ktorí majú zameškané stretnutia, referáty (zameškaná téma alebo obľúbené témy). Po prázdninách budú osobné pohovory s každým birmovancom, na ktorých sa budú referáty odovzdávať.

Počas dvoch týždňov bude možnosť objednať si DVD z divadelného predstavenia "Patrím k vám". Toto predstavenie pripravovali mladí z našej farnosti a bolo odohrané minulý rok v júli. Zapísať sa môžete na papier, ktorý je pripravený vzadu na stolíkoch v kostoloch našej farnosti. Cena jedného DVD je 5 eur. DVD pre tých, ktorí majú záujem a budú zapísaní, bude k dispozícií cez Veľkú Noc v sakristiách kostolov.

Kto má záujem nechať odslúžiť gregoriánske sv. omše, môže ich priniesť a my ich odovzdáme farnosti na Solinkách, ktorej zástupcovia po Veľkej noci odchádzajú na návštevu misií do Tanzánie. Tam pôsobiaci kňazi sv. omše odslúžia.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 19 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 20 - veriacich z ulice Osloboditeľov.