Oznamy

2. pôstna nedeľa (21. február 2016)

Liturgický kalendár

Pondelok – Sviatok katedry svätého apoštola Petra

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   18:00   17:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   18:00    
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Pobožnosť krížovej cesty býva vo farskom kostole v piatok o 17.20 a v nedeľu o 14.00. Prosíme, aby ju tento piatok viedlo Združenie mariánskej mládeže.

Spoločné birmovanecké stretnutie bude v sobotu o 8.30 vo farskom kostole.

V utorok o 16.30 sa vo farskom kostole predstaví modlitbová komunita Deti viery. Deti viery sú spolu s Modlitbami matiek a Modlitbami otcov súčasťou komunity Útecha. Deti sa modlia v rodinách, na školách alebo v skupinkách. Mladšie deti majú svojho animátora, ktorým je mama, otec, starší súrodenec alebo mladý človek. Staršie deti sa modlia samé. Hlavným cieľom je viest deti a mladých ľudí k osobnému vzťahu k Bohu, k osobnej modlitbe i modlitbe v spoločenstve a k dôvere, že Bohu môžu zveriť všetky starosti i radosti. Hlavnými princípmi spirituality komunity Útecha je odovzdanosť do Božej vôle, jednoduchosť ako opak zložitosti, modlitba a dôvera v Boha.

S našimi organistami sme sa dohodli, že trojité Amen budem spievať v nedele a slávnosti. Prosím, nastavme sa na jednoduché Amen a počúvajme organ. Keď bude pokračovať, pridáme sa.

Počas dvoch týždňov bude možnosť objednať si DVD z divadelného predstavenia "Patrím k vám". Toto predstavenie pripravovali mladí z našej farnosti a bolo odohrané minulý rok v júli. Zapísať sa môžete na papier, ktorý je pripravený vzadu na stolíkoch v kostoloch našej farnosti. Cena jedného DVD je 5 eur. DVD pre tých, ktorí majú záujem a budú zapísaní, bude k dispozícií cez Veľkú Noc v sakristiách kostolov.

Kto má záujem nechať odslúžiť gregoriánske sv. omše, môže ich priniesť a my ich odovzdáme farnosti na Solinkách, ktorej zástupcovia po Veľkej noci odchádzajú na návštevu misií do Tanzánie. Tam pôsobiaci kňazi sv. omše odslúžia.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 17 a 18 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 19 - veriacich z ulice Osloboditeľov.