Oznamy

1. pôstna nedeľa (14. február 2016)

Liturgický kalendár

V dnešný deň sa koná zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   18:00   17:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   18:00    
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Pobožnosť krížovej cesty býva vo farskom kostole v piatok o 17.20 a v nedeľu o 14.00. Prosíme, aby ju tento piatok viedli miništranti.

V pondelok po svätej omši pozývame do farského kostola na stretnutie rodičov birmovancov. Spoločné birmovanecké stretnutie bude v sobotu o 8.30 vo farskom kostole.

Hotel Skalka pozýva dnes o 19.00 na divadelné predstavenie hry Ženský zákon od J. G. Tajovského, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále hotela. Účinkuje divadelný súbor Kožkár z Rajca. Vstupné je dobrovoľné.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 16 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 17 a 18 - veriacich z ulice 1. mája a Zábrežnej ulice.