Oznamy

4. nedeľa v Cezročnom období (31. január 2016)

Liturgický kalendár

Utorok – Obetovanie Pána (Hromnice)
Streda – sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Piatok – sv. Agáty, panny a mučenice
Nedeľa – 5. nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   6:30   17:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   6:30 a 18:00 17:00 18:00
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery vo svätej omši.

V utorok na úvod svätých omší požehnáme hromničné sviece.

V stredu na záver svätých omší udelíme svätoblažejské požehnanie hrdla.

V sobotu o 17.15 bude vo farskom kostole mariánske večeradlo.

Budúcu nedeľu bude prvonedeľná adorácia vo farskom kostole medzi svätými omšami a odpoludnia do 14.00 v kostole v Stránskom.

Pri sv. omšiach bude zbierka pre potreby našej farnosti.

Spovedanie
Utorok - Stránske - 16:00 – 17:00
Streda - Poluvsie - 16:00 – 17:00
Štvrtok - Farský kostol - 16:00 – 18:00
Piatok - Farský kostol - 16:00 – 18:00

Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

Birmovanecké stretnutie bude spoločné  pre všetkých birmovancov v sobotu o 8.30 vo farskom kostole.

V piatok po večernej svätej omši sa vo fare uskutoční kurz pre našich lektorov, ktorý bude viesť herec Jozef Úradník, niekdajší riaditeľ Štátneho divadla v Košiciach. Pozývame najmä tých, ktorí by boli ochotní zapájať sa do liturgie čítaním Božieho slova a spoločných prosieb. Vítaní sú samozrejme všetci.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 14 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 15 - veriacich z ulice Lúčna a Kvetná.