Oznamy

3. nedeľa v Cezročnom období (24. január 2016)

Liturgický kalendár

Pondelok – Obrátenie sv. apoštola Pavla
Utorok – sv. Timoteja a Títa, biskupov
Štvrtok – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa – 4. nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   18:00   17:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   18:00    
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Dnes sa v Poluvsí o 15.00 uskutoční stretnutie zborov z farností Konská a Rajecké Teplice.

Sviatosť birmovania bude v našej farnosti udelená v nedeľu 3. apríla a slávnosť 1. svätého prijímania bude 15. mája 2016.

V pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

Birmovanecké stretnutie bude spoločné  pre všetkých birmovancov v piatok vo svätej omši o 18.00 v Rajeckých Tepliciach, nakoľko v sobotu o 8.30 vo farskom kostole bude svätá omša pri príležitosti konania snemu Fóra života.

V sobotu o 15.00 si v rámci obradu vyslúžia manželstvo Michal Stranianek z Konskej a Martina Vetešková z Považskej Bystrice.

Do pozornosti dávame kurz pre lektorov, ktorý sa uskutoční na prvý piatok 5. februára po svätej omši vo fare.

Kurz pre chrámových hudobníkov – organistov a vedúcich zborov sa uskutoční v dňoch 11.-12. 3. 2016 v Rajci. V prípade záujmu sa informujte na farskom úrade.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 13 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 14 - veriacich z ulice Lúčky a Lúčna.