Oznamy

Krst Krista Pána (10. január 2016)

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   18:00   17:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   18:00    
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

Pripomíname, že v piatok bude pred sv. omšou adorácia a bohoslužbu budú sprevádzať naši mladí svojim spevom. Zároveň budeme ďalej pokračovať v tematických príhovoroch.

Birmovanecké stretnutia budú po sv. omšiach v utorok v Stránskom, v stredu v Poluvsí a v sobotu o 8.30 v Rajeckých Tepliciach.

Záujemcovia o štúdium teológie a prípravu na kňazstvo nech sa osobne prihlásia na farskom úrade do konca januára.

Koledníci Dobrej Noviny ďakujú všetkým, ktorí počas Vianoc prispeli na zbierku Dobrá Novina. V našej farnosti sa vyzbieralo 2387 €. Peniaze z tohto ročníka sú určené na projekty v diecéze Lodwar v Keni a ich cieľom je zabezpečiť dostatok pitnej vody pre všetkých jej obyvateľov.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný a slávnostný priebeh vianočných a novoročných sviatkov.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 11 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 12 - veriacich z ulice Lúčky.