Oznamy

4. Adventná nedeľa (20. december 2015)

Sv. omše

  Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00    
Streda 18:00    
Štvrtok 24:00 23:00 21:30
Piatok 6:45 a 9:30 8:00 11:00
Sobota 6:45 a 9:30 8:00 11:00
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia v dekanáte

Nedeľa Višňové
14:00 – 16:00
Turie
14:00 – 15:30
Pondelok Rajecká Lesná
16:00 – 18:00
Rosina
16:00 – 18:00

V pondelok dopoludnia navštívime nevládnych v Stránskom a Poluvsí – hl. cesta.

V utorok po večernej svätej omši prosíme o pomoc pri výzdobe kostola.

V piatok na slávnosť Narodenia Pána bude pri sv. omšiach výročná Vianočná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!
O 17.00 bude vo farskom kostole jasličková pobožnosť.

Na sv. Štefana pri sv. omši o 9.30 nás prídu koledníci z Krasnian pozdraviť s pásmom ľudových kolied a vinšov.
V tento deň koledníci Dobrej noviny navštívia prihlásené rodiny od 14.00. Prihláste sa v sakristii do stredy. Môžete ich podporiť aj po svätých omšiach.

V nedeľu 27.12. o 16.30 sa vo farskom kostole uskutoční vianočný koncert klasickej hudby v podaní AdHoc Orchestra z Rajca. Vstupné je dobrovoľné.

V nedeľu vo farskom kostole pri sv. omši o 9:30 a na filiálkach bude obnova manželských sľubov.

Sv. otec František si želá, aby sa tento rok na sviatok Svätej Rodiny v každej diecéze slávilo jubileum rodín. Naša diecéza sa k tejto udalosti pridá slávením svätej omše, ktorú bude celebrovať náš otec biskup Tomáš v katedrále v Žiline 27. decembra o 10:30 spolu s rodinami za každý dekanát, s ktorými slávnostne prejde aj svätou bránou milosrdenstva. Pozývame všetky rodiny, aby sa duchovne pripojili k tejto slávnosti vo svojich farnostiach a rodinách. Viac o možností sláviť Jubileum doma v rodine nájdete na diecéznej stránke www.dcza.sk.

Ježiško už dopredu poslal darčeky pre manželov. Ide o ubytovací poukaz na jeden víkend v budúcom roku v centre Rodinkovo v Belušských Slatinách. Môžete si ich vyzdvihnúť v sakristii farského kostola a sumu 49 € zrealizovať bankovým prevodom alebo poukážkou.