Oznamy

1. Adventná nedeľa (29. november 2015)

Dnes je 1. Adventná nedeľa. Pri sv. omšiach sa koná zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Štvrtok – sv. Františka Xaverského, kňaza, spom.
Nedeľa2. Adventná nedeľa, prvá nedeľa v mesiaci. Pri sv. omšiach bude zbierka na potreby našej farnosti. Všetkým vopred Pán Boh zaplať.
Prvonedeľná adorácia nebude, nakoľko bola celodenná adorácia a cez víkend príde aj sv. Mikuláš. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do výročnej farskej poklony.

Sv. omše

  Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 6:30   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 6:30, 18:00 17:00 18:00
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

pondelok budú vešpery vo svätej omši.

Spovedanie v prvopiatkom týždni

Utorok: Stránske 16:00 – 17:00
Streda: Poluvsie 16:00 – 17:00
Štvrtok: Farský kostol 16:00 – 18:00
Piatok: Farský kostol 16:00 – 18:00

Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne. Ak sa chce niekto prihlásiť na prijatie k Vianociam, nech tak urobí na filiálkach pred sv. omšami v utorok a stredu. V R. Tepliciach je potrebné sa prihlásiť do štvrtku večera. Nahlásených navštívime spolu so stabilnými prvopiatkovými chorými.

Srdečne Vás pozývame na adventné obrazové meditácie, ktoré budú počas večerných bohoslužieb vo farskom kostole. Obrazy maliarky Beate Heinen a zamyslenia podfarbené hudbou nám pomôžu k hlbšiemu prežitiu adventných dní. Viac informácií je na nástenke pred kostolom.

Birmovanci sa zúčastnia obrazových meditácií aspoň raz za týždeň. To bude ich úloha na nasledujúce dva týždne.

Sv. Mikuláš sa ohlásil, že chce navštíviť aj našu farnosť. Pri ceste po celom svete má naplánované, že v sobotu o 16.30 rozsvieti stromček na námestí v R. Tepliciach a v nedeľu tradične bude o 15.00 v Poluvsí.

sobotu o 16.00 bude vo farskom kostole ekumenická bohoslužba slova, ktorú organizuje oblastné združenie abstinujúcich alkoholikov v rámci svojho stretnutia. K účasti sú pozvaní aj miestny veriaci.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 1 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 2 – Ulica 30. Apríla a Rajecká cesta.