Oznamy

32. nedeľa cez rok "B" (8. november 2015)

Liturgický kalendár

Pondelok – Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Utorok – sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Streda – sv. Martina z Tours, biskupa
Štvrtok – sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Nedeľa – 33. v Cezročnom období

Sv. omše

  Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

pondelok vešpery nebudú, ale na večernej sv. omši sa zúčastnia aj členovia apoštolátu putovných kaplniek Schönstattskej Panny Márie.

stredu 11.11. o 11.00 si pri pamätníku padlých pred kostolíkom pripomenieme našich rodákov i všetky obete svetových vojen. V okamihu, keď začalo platiť v roku 1918 prímerie z Compiegne sa rozozvučia zvony a modlitbami, príhovormi a spevom si pripomenieme pamiatku padlých za našu vlasť a budeme prosiť o pokoj medzi národmi. Spomienku organizujeme v spolupráci s MsÚ, Úniou žien a Jednotou dôchodcov.

piatok bude bývať 30 min. pred sv. omšou tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, počas ktorej budeme vysluhovať sviatosť zmierenia. Modlitbu ruženca sa pomodlí každý sám v tichosti.

Taktiež na piatok pozývame mládež na sv. omšu, ktorá bude sprevádzaná spevmi mladých a príhovorom k mládeži.

Budúcu nedeľu po svätých omšiach bude dobrovoľná zbierka Boj proti hladu organizovaná vincentínskou rodinou. Podporiť ju môžete kúpou medovníka.

Birmovanecké stretnutia budú po sv. omšiach v utorok v Stránskom, v stredu v Poluvsí a v sobotu o 8.30 v Rajeských Tepliciach.

DOD na SOŠ sv. Jozefa robotníka bude 13.11. a 14.12.2015 od 9.00 do 15.00. Viac informácií na www.sos.sdb.sk

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 24 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 25 – ulica Jozefa Gabčíka.