Oznamy

31. nedeľa cez rok "B" (1. november 2015)

Dnes je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole. Popoludní budú pobožnosti na cintorínoch nasledovne:
14:00 – Rajecké Teplice a Stránske, 14:45 – Poluvsie
Pri sv. omšiach je prvonedeľná zbierka pre potreby našej farnosti.

Liturgický kalendár

Pondelok – Spomienka na všetkých verných zosnulých
Streda – sv. Karola Borromea, biskupa
Nedeľa – 32. v Cezročnom období

Sv. omše

  Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00 17:00 14:00 pohrebná
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 6:30 a 18:00 17:00 18:00
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

pondelok vešpery nebudú.

stredu budú sväté omše obetované za zosnulých kňazov diecézy.

Nevládnych a chorých navštívime tak ako zvyčajne. Na prvý piatok spovedáme od 16.00.

sobotu o 15.00 si v rámci obradu vo farskom kostole vyslúžia manželstvo Miroslav Kúdelka z Turia a Petra Králiková zo Žiliny.

Od 1. novembra do 8. novembra máme možnosť získania odpustkov pre duše v očistci. Podmienky:

  • život v posväcujúcej milosti
  • sv. prijímanie
  • Modlitba Pána
  • Vyznanie viery
  • modlitba na úmysel Svätého Otca
  • návšteva cintorína.

Návšteva cintorínov a získavanie odpustkov bude aj duchovná úloha pre birmovancov na tento týždeň.

Diecézny biskup pozýva slobodných i ženatých mužov, ktorí cítia povolanie k trvalému diakonátu, aby sa prihlásili na FÚ. Ich úlohou je ohlasovať Božie slovo, krstiť, sobášiť, pochovávať, pomáhať pri charite a iná spolupráca s miestnym kňazom. Predpoklad je ukončenie teológie aspoň diaľkovou formou. Bližšie informácie sú na výveske pred farským kostolom.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 23 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 24 – Zátočná ulica.