Oznamy

30. nedeľa cez rok "B" (25. október 2015)

Liturgický kalendár

Streda – sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Nedeľa – slávnosť Všetkých svätých

Sv. omše

  Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

pondelok budú vešpery vo svätej omši.

Birmovanci začínajú prípravu v utorok v Stránskom, v stredu v Poluvsí po svätej omši a v Rajeckých Tepliciach v sobotu dopoludnia o 8.30.

Vo štvrtok o 17:00 budú vo farskom kostole modlitby k Panne Márii, Kráľovnej pokoja.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia bude medzi svätými omšami vo farskom kostole. Popoludní budú pobožnosti na cintorínoch nasledovne: 14:00 – Rajecké Teplice a Stránske, 14:45 – Poluvsie
Pri sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka pre potreby našej farnosti.

Spovedanie pred slávnosťou Všetkých svätých (presunuté z prvopiatkového týždňa)
Utorok - Stránske: 16:00 – 17:00
Streda - Poluvsie: 16:00 – 17:00
Piatok - Farský kostol: 16:00 – 18:00
Sobota - Farský kostol: 17:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime až v prvopiatkovom týždni.

Modlitba posvätného ruženca v nasledujúcom týždni vo farskom kostole
Pondelok 17:25 – Mladé rodiny
Utorok
17:25 – Modlitby matiek
Streda 17:25 – Modlitby otcov
Štvrtok 6:00 – Ružencové bratstvá
Piatok 17:25 – Miništranti
Sobota 17:25 – Združenie Mariánskej mládeže

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 22 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 23 – ulica za Dielom.