Oznamy

29. nedeľa cez rok "B" (18. október 2015)

Liturgický kalendár

Dnes je Misijná nedeľa. Pri svätých omšiach sa koná zbierka na misie. Úprimná vďaka v mene tých, ktorí ohlasujú Ježišovu radostnú zvesť v ktorejkoľvek časti sveta, za akýkoľvek druh pomoci.

Sv. omše

  Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00   15:00 pohrebná
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

pondelok budú vešpery vo svätej omši.

sobotu o 15.30 si vo svätej omši vo farskom kostole vyslúžia manželstvo Miroslav Sochuliak zo Zákamenného a Dana Orieščiková z Kuneradu.

Modlitba posvätného ruženca v nasledujúcom týždni vo farskom kostole
Pondelok, Utorok 17:25 – Modlitby matiek
Streda 17:25 – Modlitby otcov
Štvrtok 6:00 – Ružencové bratstvá
Piatok 17:25 – Miništranti
Sobota 17:25 – Birmovanci z celej farnosti
Nedeľa 14.00 – Združenie Mariánskej mládeže

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 21 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 22 – ulica Osloboditeľov.

Naša farnosť sa opäť zapája do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou venovanou nenarodeným deťom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života.

V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas, vrátime sa v ňom o hodinu späť.