Oznamy

28. nedeľa cez rok "B" (11. október 2015)

Liturgický kalendár

Štvrtok – sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Sobota – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Nedeľa – 29. v Cezročnom období – Misijná nedeľa. Pri svätých omšiach sa koná zbierka na misie. Po tieto dni aj duchovne podporme tých, ktorí ohlasujú Ježišovu radostnú zvesť v ktorejkoľvek časti sveta.

Budúcu nedeľu 18. októbra o 9.00 pozývame do farského kostola nielen prvoprijímajúce deti, pridať sa k deťom celého sveta, aby sa spojili v modlitbe. Akcia „Detský ruženec“ vznikla v roku 2005 vo Venezuele a rozšírila sa do celého sveta. Iniciatíva dostala svoj názov od pátra Pia, ktorý povedal: „Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení.“

Sv. omše

  Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

sobotu o 15.00 si vo svätej omši vo farskom kostole vyslúžia manželstvo Ján Gálik z Bytčice a Veronika Atkaryová z Bratislavy.

Modlitba posvätného ruženca v nasledujúcom týždni vo farskom kostole:
Pondelok 17.15, Utorok 17:25 – Modlitby matiek
Streda 17:25,  Štvrtok 6:00 – Ružencové bratstvá
Piatok 17:25 – Miništranti
Sobota 17:25 – Birmovanci z celej farnosti
Nedeľa 14.00 – Združenie Mariánskej mládeže

Katolícke časopisy si môžete predplatiť u svojich jednateľov do 15.11.2015. Predplatné Posla je 7,50 € a Hlasov z domova a misií 7,20 €.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 20 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 21 – ulica Osloboditeľov.