Oznamy

27. nedeľa cez rok "B" (4. október 2015)

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí po svätej omši do 14.00. O 14.00 sa v našich kostoloch pomodlíme posvätný ruženec. Pri sv. omšiach je prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti.

Liturgický kalendár

Streda – Ružencovej Panny Márie
Nedeľa – 28. v Cezročnom období

Sv. omše

  Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 13:00    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

Vo štvrtok bude svätá omša výnimočne o 13.00 z dôvodu konania stretnutia seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

sobotu o 15.00 si vo svätej omši vo farskom kostole vyslúžia manželstvo Ing. Rastislav Kacian z Liptovského Mikuláša a Zuzana Zavadzanová z Poluvsia.
O 15.00 si vo svätej omši v kostole v Poluvsí vyslúžia sviatosť manželstva Pavol Brisuda zo Socoviec a Miroslava Giablová z Poluvsia.

Modlitba posvätného ruženca v mesiaci október vo farskom kostole:
PondelokUtorok o 17:25 – ženy z Modlitieb matiek,
Streda 17:25 a Štvrtok 6:00 – ružencové bratstvá,
Piatok 17:25 – miništranti,
Sobota 17:25 – deti a animátori,
Nedeľa – Združenie Mariánskej mládeže

Katolícke časopisy si môžete predplatiť u svojich jednateľov do 15.11.2015. Predplatné Posla je 7,50 € a Hlasov z domova a misií 7,20 €.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 19 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 20 – ulica Osloboditeľov.