Oznamy

26. nedeľa cez rok "B" (27. september 2015)

Liturgický kalendár

Utorok – sv. archanjelov Michala, Gabriela, Rafaela
Streda – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Štvrtok – sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Piatok – svätých anjelov strážcov
Nedeľa – 27. v Cezročnom období

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
21.9.2015 Pondelok 18:00    
22.9.2015 Utorok 18:00 17:00  
23.9.2015 Streda 6:30   17:00
24.9.2015 Štvrtok 6:30    
25.9.2015 Piatok 6:30 a 18:00 17:00 18:00
26.9.2015 Sobota 18:00    
27.9.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery v rámci sv. omše.

V sobotu o 17.00 je mariánske večeradlo. Po svätej omši bude krátke stretnutie horliteľov ružencových bratstiev z celej farnosti.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí po svätej omši do 14.00. O 14.00 sa v našich kostoloch pomodlíme posvätný ruženec.
Pri sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka pre potreby našej farnosti.

Spovedanie v prvopiatkom týždni

Utorok - Stránske - 16:00 – 17:00
Streda - Poluvsie - 16:00 – 17:00
Štvrtok - Farský kostol - 16:00 – 18:00
Piatok - Farský kostol - 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

Upratovanie:
Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 17 a 18 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 19 – ulica Osloboditeľov.