Oznamy

22. nedeľa cez rok "B" (30. august 2015)

Liturgický kalendár

Štvrtok – sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.
Piatok – 1. piatok v mesiaci
Nedeľa – 23. v Cezročnom období

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
31.8.2015 Pondelok 18:00    
1.9.2015 Utorok 18:00 17:00  
2.9.2015 Streda 6:30   17:00
3.9.2015 Štvrtok 6:30    
4.9.2015 Piatok 6:30 a 18:00 17:00 18:00
5.9.2015 Sobota 18:00    
6.9.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

pondelok budú vešpery v rámci sv. omše.

piatok budeme pri večerných svätých omšiach vzývať o pomoc Ducha Svätého pre našich žiakov, študentov i učiteľov. Pozývame ich začať školský rok úprimnou svätou spoveďou.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Stránskom do 14.00.
Pri sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka pre potreby našej farnosti.

Spovedanie v prvopiatkom týždni

Utorok - Stránske - 16:00 – 17:00
Streda - Poluvsie - 16:00 – 17:00
Štvrtok - Farský kostol - 16:00 – 18:00
Piatok - Farský kostol - 16:00 – 18:00
Chorých navštívime ako zvyčajne.

Budúci víkend sa v Rajeckej Lesnej koná púť. Nakoľko my kňazi rajeckého dekanátu budeme na tomto mieste v sobotu podvečer vysluhovať sviatosť zmierenia, svätá omša vo farskom kostole bude presunutá na ráno o 8:00.

Na budúci rok bude v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania. Prihlásiť sa môžu deviataci a starší. Prihlášky je možné si vziať v sakristiách našich kostolov a vypísané ich prinesú osobne birmovanci na faru po sv. omšiach do 15.9.2015. Prihlásených birmovancov rozdelíme do skupín a oznámime miesto, čas a spôsob prípravy. Nakoľko ide o termín a prípravu našich farníkov, zapísaní budú birmovanci len z našej farnosti, čiže z R. Teplíc, Stránskeho a Poluvsia.

Oznamujeme, že bol zmenený názov internetovej stránky našej farnosti na rajecketeplice.fara.sk.

Upratovanie:
Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 13 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 14 – ulica Lúčky a ulica Lúčna.