Oznamy

20. nedeľa cez rok "B" (16. august 2015)

Liturgický kalendár

Utorok – sv. Heleny
Štvrtok – sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Piatok – sv. Pia X., pápeža
Sobota – Panny Márie Kráľovnej
Nedeľa – 21. v Cezročnom období

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
17.8.2015 Pondelok 18:00    
18.8.2015 Utorok 18:00 17:00  
19.8.2015 Streda 18:00   17:00
20.8.2015 Štvrtok 6:30    
21.8.2015 Piatok 18:00    
22.8.2015 Sobota 18:00    
23.8.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Upratovanie

akujeme za službu upratovania skupine č. 11 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 12 – ulica Lúčky.

Rôzne

V pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

Vo štvrtok o 17.30 budú vo farskom kostole modlitby k P. Márii, Kráľovnej pokoja.

Budúcu nedeľu je hodová slávnosť v Stránskom, pri ktorej s pripomenieme 20. výročie posvätenia kostola. Z tohto dôvodu bude v tento deň vymenený čas bohoslužieb v Stránskom a v Poluvsí.

V sobotu si v rámci obradu o 16.00 vyslúžia manželstvo Marek Hvorecký a Ľubica Vančová.

Spoločenstvo Modlitby matiek poriada púť do Čenstochovej v dňoch 29.-30.augusta. Cena púte je 35 €. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.