Oznamy

18. nedeľa cez rok "B" (2. august 2015)

Dnešná nedeľa

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí do 14:00.
Prvonedeľná zbierka zostáva pre potreby našej farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!
Dnes 2. augusta je možné získať úplné odpustky „Porciunkuly“ vo všetkých farských kostoloch za ich návštevu spojenú s Modlitbou Pána a Vyznaním viery. Samozrejme je potrebné splniť i všeobecné podmienky k získaniu odpustkov.

Liturgický kalendár

Utorok – sv. Jána M. Vianneyho, kňaza
Štvrtok – Premenenie Pána, sviatok
Sobota – sv. Dominika, kňaza
Nedeľa – 19. v Cezročnom období

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
3.8.2015 Pondelok 18:00    
4.8.2015 Utorok 18:00 17:00  
5.8.2015 Streda 6:30   17:00
6.8.2015 Štvrtok 6:30    
7.8.2015 Piatok 6:30 a 18:00 17:00 18:00
8.8.2015 Sobota 18:00    
9.8.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Upratovanie

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 7 a 8 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 9 a 10 – ulica Pionierska a Kuneradská cesta.

Spovedanie v prvopiatkom týždni

Utorok – Stránske / 16:00 – 17:00
Streda – Poluvsie / 16:00 – 17:00
Štvrtok – Farský kostol / 16:00 – 18:00
Piatok – Farský kostol / 16:00 – 18:00

Chorých navštívime v obvyklom čase.

Rôzne

pondelok budú vešpery vo svätej omši.

sobotu vo farskom kostole si pri sv. omši o 15:00 vyslúžia sviatosť manželstva Milan Duda, bývajúci v Žiline a Lenka Uričanová, bývajúca vo Fačkove.