Oznamy

16. nedeľa cez rok "B" (19. júl 2015)

Liturgický kalendár

Streda – sv. Márie Magdalény, spom.
Štvrtok – sv. Brigity, spolupatrónky Európy, sviatok
Sobota – sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Nedeľa – 17. v Cezročnom období

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
20.7.2015 Pondelok 18:00    
21.7.2015 Utorok 18:00 17:00  
22.7.2015 Streda 18:00   17:00
23.7.2015 Štvrtok 6:30    
24.7.2015 Piatok 18:00    
25.7.2015 Sobota 18:00    
26.7.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Upratovanie

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 3 a 4 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 5 a 6 – Školská ulica.

Rôzne

pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

sobotu si pri sv. omši vo farskom kostole o 14:00 vyslúžia sviatosť manželstva Jaroslav Čižmárik, bývajúci v R. Tepliciach a Martina Stranianková, bývajúca v Konskej.

Budúci víkend (25.-26. júla) sa vo farnosti Lednické Rovne koná púť ku cti sv. Joachima a Anny, ktorá sa nesie v znamení úcty k našim starým rodičom. Viac informácii na webe diecézy.

nedeľu po druhej sv. omši budú na parkovisku pri kostole požehnané autá z príležitosti spomienky na sv. Krištofa, patróna motoristov.