Oznamy

14. nedeľa cez rok "B" (5. júl 2015)

Dnešná nedeľa

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole. Na filiálkach nie je z dôvodu hodov v Poluvsí.
Prvonedeľná zbierka zostáva pre potreby našej farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

Liturgický kalendár

Sobota – sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
Nedeľa – 15. v Cezročnom období

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
6.7.2015 Pondelok 18:00    
7.7.2015 Utorok 18:00 17:00  
8.7.2015 Streda 18:00   17:00
9.7.2015 Štvrtok 6:30    
10.7.2015 Piatok 18:00    
11.7.2015 Sobota 18:00    
12.7.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Upratovanie

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 1 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 2 – Ulica 30. Apríla a Rajecká cesta.

Rôzne

pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

sobotu vo farskom kostole si pri sv. omši o 15:00 vyslúžia sviatosť manželstva Ján Štachura, bývajúci v Žiline a Mária Varšová, bývajúca v Žiline.