Oznamy

13. nedeľa cez rok "B" (28. jún 2015)

Dnešná nedeľa

Pri sv. omšiach je zbierka "Na dobročinné diela sv. Otca." Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!
14:00 – 15:00 – farský kostol – Modlitby Matiek pred vyloženou Sviatosťou oltárnou

Liturgický kalendár

Pondelok – Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov – prikázaný sviatok
Štvrtok – Sviatok Návšteva Panny Márie
Piatok – Sviatok sv. Tomáša, apoštola, 1. piatok v mesiaci
Budúca nedeľa – Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov, 1. nedeľa v mesiaci

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
29.6.2015 Pondelok 6:30 a 18:00 17:00 18:00
30.6.2015 Utorok 18:00 17:00  
1.7.2015 Streda 6:30   17:00
2.7.2015 Štvrtok 6:30    
3.7.2015 Piatok 18:00 17:00 7:00
4.7.2015 Sobota 18:00    
5.7.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00 - hodová

Upratovanie

Úprimne ďakujeme za službu upratovania miništrantom a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 1 - Ulica 30. apríla.

Spovedanie pred 1. piatkom

Pondelok: nakoľko je slávnosť, iba pred sv. omšami
Utorok: Stránske 16:00 – 17:00
Streda: Poluvsie 16:00 – 17:00
Štvrtok: Rajecké Teplice 15:30 – 18:00
Piatok: Rajecké Teplice 16:00 – 18:00
Chorých navštívime v obvyklé dni a v obvyklom čase.

Rôzne

V pondelok Vešpery nebudú.

V sobotu vo farskom kostole pri sv. omši o 15:00 si vyslúžia sviatosť manželstva Michal KONDELA, bývajúci v Žiline na Hájiku, a Magdaléna HRUŠKOVÁ, bývajúca v Rajci.

Taktiež v sobotu bude vo farskom kostole o 17:00 Mariánske večeradlo.

Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná adorácia iba vo farskom kostole medzi sv. omšami.
V Poluvsí budeme prežívať hodovú slávnosť.
Pri sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka pre potreby našej farnosti.

Zmeny kňazov v našej farnosti a v Konskej:
Od 1. júla správca farnosti Martin Čerňanský odchádza do Domaniže.
Do našej farnosti prichádza vdp. Dalibor Mišura, terajší dekan v Bytči.
Uvedenie do úradu farára bude v piatok pri večernej sv. omši vo farskom kostole o 18:00 za účasti p. dekana z Rajca. Z tohto dôvodu ranná sv. omša nebude.
Konská:
Pán farár Martin Poživenec odchádza za farára do Diviny. Kaplán Štefan Fábry odchádza za kaplána do Kysuckého Nového Mesta.