Oznamy

12. nedeľa cez rok "B" (21. jún 2015)

Dnešná nedeľa

15:00 – pobožnosť pri kaplnke sv. Antona v Horičke pri cintoríne v Rajeckých Tepliciach

Liturgický kalendár

Streda – Slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Budúca nedeľa – 13. cez rok
Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého otca (bývalá zbierka Halier sv. Petra).

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
22.6.2015 Pondelok 18:00    
23.6.2015 Utorok 18:00 17:00  
24.6.2015 Streda 18:00   17:00
25.6.2015 Štvrtok 6:30    
26.6.2015 Piatok 18:00    
27.6.2015 Sobota 18:00    
28.6.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Upratovanie

Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupine číslo 26 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu miništranti.

Rôzne

Farský kostol:
Pondelok – Vešpery pred sv. omšou
Streda – nakoľko je slávnosť, adorácia nebude

V sobotu si v kostole Nanebovzatia Panny Márie o 12:00 si vyslúžia sviatosť manželstva Andrej JANČÚCHMonika RANDOVÁ, bývajúci v Žilinskej Lehote.

Farnosť Višňové pozýva na 7. diecéznu púť rodín, ktorá bude cez víkend 27. a 28. júna. Program púte je vo výveske.

Pozývame všetky deti na detský letný tábor, ktorý sa bude konať 13. - 17. júla 2015 v Zubáku. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov. Odovzdať ich spolu s peniazmi je potrebné najneskôr do 8. júla. Cena tábora je 30 €, v cene je ubytovanie, strava a cesta. Prihlásiť sa treba čo najskôr, nakoľko počet miest je limitovaný. Bližšie informácie vo výveskách.