Oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "B" (7. jún 2015)

Dnešná nedeľa

15:00 – Konská – začiatok Eucharistickej procesie oboch našich farností. Pozývame aj deti, miništrantov, mládež, hasičov na túto procesiu.
Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Prvonedeľné adorácie nebudú.
Zbierka zostáva pre potreby našej farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

Liturgický kalendár

Štvrtok – sv. Barnabáša, apoštola
Piatok – Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Sobota – Nepoškvrnené Srdce Panny Márie
Budúca nedeľa – 11. cez rok, v našej farnosti hodová slávnosť

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
8.6.2015 Pondelok 18:00    
9.6.2015 Utorok 18:00 17:00  
10.6.2015 Streda 18:00   17:00
11.6.2015 Štvrtok 6:30    
12.6.2015 Piatok 18:00 - slávnostná 17:00 18:00
13.6.2015 Sobota 18:00    
14.6.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Upratovanie

Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupine číslo 24 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 25 – ulica Jozefa Gabčíka.

Rôzne

Farský kostol:
Pondelok – Vešpery pred sv. omšou
Streda – adorácia po sv. omši

Piatok – 18:00 – slávnostná svätá omša, celebrantom bude Vdp. Ján Hlávka, rektor Kňazského seminára Redemptoris Mater. Na túto sv. omšu prídu i bohoslovci tohto medzinárodného seminára, z tohto dôvodu ranná sv. omša vo farskom kostole nebude. Po sv.omši Vešpery s bohoslovcami.

Nedeľa – 9:30 – slávnostná hodová svätá omša. Hlavným celebrantom i kazateľom bude Dp. Štefan Fábry, kaplán z Konskej. Pán kaplán bude sláviť i sv.omšu o 6:45.

Na budúcu nedeľu o 15:00 sa vo farskom kostole uskutoční 3. ročník festivalu speváckych zborov „Spievaj Pánovi“. Účinkujú: Spevácky zbor Lienky z Kamennej Poruby, spevácky zbor Sursum Corda z Rosiny, Mužský spevácky zbor sv. Jozefa z Konskej a náš chrámový spevácky zbor Chor Cordis Jesu.