Oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "B" (31. máj 2015)

Dnešná nedeľa

Farský kostol – 18:00 – divadelné predstavenie „Prečo Bože?“ v podaní mladých z farnosti Lietava.

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Justín, mučeník
Streda – Sv. Karol Lwanga a spoločníci mučeníci
ŠtvrtokNajsvätejšieho Kristovho tela a krvi, prikázaný sviatok
Piatok – Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, zároveň 1. piatok v mesiaci
Sobota – 1. sobota v mesiaci
Budúca nedeľa – 10. v cezročnom období, zároveň 1. nedeľa v mesiaci

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
1.6.2015 Pondelok 18:00    
2.6.2015 Utorok 18:00 17:00  
3.6.2015 Streda 6:30   17:00 - vigília
4.6.2015 Štvrtok 6:30 a 18:00 17:00 18:00
5.6.2015 Piatok 6:30 a 18:00 17:00 18:00
6.6.2015 Sobota 18:00    
7.6.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Upratovanie

Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupine číslo 23 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 24 – ulica Zátočná.

Rôzne

Farský kostol:
Pondelok – Vešpery cez sv. omšu, kvôli spovedaniu

Spovedanie pred 1. piatkom:
Nakoľko bude vo štvrtok slávnosť Božieho tela, spovedanie bude upravené nasledovne:
Pondelok – 16:00 – 18:00 – farský kostol (namiesto štvrtku)
Utorok – 16:00 – 17:00 – Stránske
Streda – 16:00 – 17:00 – Poluvsie
Štvrtok – iba pred sv. omšami
Piatok – 16:00 – 18:00 – farský kostol
Chorých v Stránskom vyspovedáme miesto štvrtku v stredu do obeda. V Poluvsí tradične v stredu po sv. omši a v Rajeckých Tepliciach v piatok doobeda.

Vo štvrtok tradične bude vystavená sv. Oltárna počas celého dňa v starom kostolíku po rannej sv. omši do 17:00. Vo farskom kostole budú Vešpery o 17:45. Vzadu bude papier, na ktorý sa môžete zapísať, aby kostolík nebol prázdny počas celého dňa.

V sobotu bude o 17:00 vo farskom kostole Mariánske večeradlo.

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach prvonedeľná zbierka pre potreby našej farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!
Prvonedeľné adorácie výnimočne nebudú.
Poobede bude tradičná procesia so Sviatosťou oltárnou oboch našich farností. Začiatok – 15:00 – Konská, odtiaľ pôjdeme do Rajeckých Teplíc. Prosím o pripravenie 2 oltárikov na tradičných miestach v našej farnosti.

O dva týždne 14. júna sa uskutoční 3. ročník festivalu speváckych zborov „Spievaj Pánovi“. Bližšie informácie, kto bude účinkovať, sú na plagáte vo výveske.