Oznamy

7. veľkonočná nedeľa "B" (17. máj 2015)

Dnešná nedeľa

V našej farnosti je 1. sv. prijímanie pre 19 detí – 11 chlapcov a 8 dievčat. Pamätajme na tieto deti i na ich rodiny vo svojich modlitbách.
Pri sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa – Zoslania Ducha Svätého

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
18.5.2015 Pondelok 18:00    
19.5.2015 Utorok 18:00 17:00  
20.5.2015 Streda 18:00   17:00
21.5.2015 Štvrtok 6:30    
22.5.2015 Piatok 18:00    
23.5.2015 Sobota 18:00    
24.5.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Upratovanie

Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupinám číslo 21 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 22 – ulica Osloboditeľov.

Rôzne

Farský kostol
Pondelok – Vešpery pred sv. omšou
Streda – adorácia po sv. omši
Štvrtok – 17:30 – Modlitby k Panne Márií, Kráľovnej Pokoja
Piatok – pozývame na svätú omšu zvlášť mládež, miništrantov a animátorov. Po svätej omši bude stretnutie, na ktorom sa budeme venovať reholi trapistov a nahliadneme aj do ich kláštora Nový Dvůr.