Oznamy

6. veľkonočná nedeľa "B" (10. máj 2015)

Dnešná nedeľa

15:00 – vo farskom kostole – Veľkonočný koncert chrámového zboru Cordis Jesu

Liturgický kalendár

Streda – Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Štvrtok – Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – prikázaný sviatok
Sobota – Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Budúca nedeľa je 7. veľkonočná, nasledujúce 3 dni sú prosebnými dňami za úrodu

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
11.5.2015 Pondelok 18:00    
12.5.2015 Utorok 18:00 17:00  
13.5.2015 Streda 18:00 - vigílna   17:00 - vigílna
14.5.2015 Štvrtok 6:30 a 18:00 17:00 18:00
15.5.2015 Piatok 18:00    
16.5.2015 Sobota 18:00    
17.5.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Upratovanie

Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupinám číslo 20 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 21 – ulica Osloboditeľov.

Rôzne

V pondelok sa pred sv. omšou pomodlíme Vešpery.

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti 1. sv. príjmanie pri svätej omši o 9:30. V pondelok začne nácvik na 1. sväté prijímanie o 16:00 vo farskom kostole. Nácvik bude v rovnakom čase i v utorok a stredu. Spoveď pre prvoprijímajúce deti, rodičov, príbuzných bude v sobotu od 8:00 do 9:00

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Katolícke masmédia. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

V sobotu v Stránskom o 15:00 si vyslúžia sviatosť manželstva Peter Harenčár, bývajúci v Levoči, a Milada Vdovičíková, bývajúca v Rajeckých Tepliciach.

V sobotu bude birmovka v Konskej o 10:30, birmovať bude generálny vikár Mons. Ladislav Stromček.

Oznamujeme, že 30-31. mája poriadame púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove a do Čenstochovej. Cena je 35 €.