Oznamy

4. veľkonočná nedeľa "B" (26. apríl 2015)

Dnešná nedeľa

Pri sv. omšiach je zbierka na Kňazský seminár v Nitre. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!
Program návštevy bohoslovcov poobede:
14:00 – telocvičňa Základnej školy, priateľský futbalový zápas medzi
našimi staršími miništrantami a bohoslovcami
15:30 – adorácia vo farskom kostole
16:00 – slávnostné Vešpery i za účasti diecézneho otca biskupa, predstavenie života v Kňazskom seminári

Liturgický kalendár

Utorok – sv. Gianny Mollovej, matky
Streda – sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Piatok – 1. piatok v mesiaci
Sobota – sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa – 5. veľkonočná, zároveň i prvá nedeľa v mesiaci
Pri sv. omšiach bude zbierka pre potreby našej farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
27.4.2015 Pondelok 18:00    
28.4.2015 Utorok 18:00 17:00  
29.4.2015 Streda 6:30   17:00
30.4.2015 Štvrtok 6:30    
1.5.2015 Piatok 6:30 a 18:00 17:00 18:00
2.5.2015 Sobota 18:00    
3.5.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Upratovanie

Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupinám číslo 17 a 18 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 19 – ulica Osloboditeľov.

Rôzne

Spovedanie pred 1. piatkom

Utorok - 16:00 – 17:00 Stránske
Streda - 16:00 – 17:00 Poluvsie
Štvrtok - 15:30 – 18:00 Rajecké Teplice
Piatok - 16:00 – 18:00 Rajecké Teplice

Chorých a bezvládnych navštívime v obvyklom čase.

Na budúcu sobotu bude vo farskom kostole Mariánske večeradlo o 17:00.
V Rajeckej Lesnej bude Fatimská sobota za účasti diecézneho otca biskupa. Program má na starosti náš dekanát.

Prvonedeľné adorácie budú vo farskom kostole medzi sv. omšami a v Stránskom.
Poobede o 15:00 bude vo farskom kostole hudobno-dramatické predstavenie „Svätica sĺz“ – o živote sv. Moniky

V sobotu v Stránskom pri sv. omši o 15.00 si vyslúžia sviatosť manželstva Patrik Časnocha, bývajúci v Konskej a Michaela Dolinayová, bývajúca v Stránskom.

Na budúcu nedeľu vo Višňovom bude Prvá púť k sv. Jánovi Pavlovi II. Program púte je vo výveske.