Oznamy

3. veľkonočná nedeľa "B" (19. apríl 2015)

Liturgický kalendár

Utorok – sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok – sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
Sobota – sviatok sv. Marka, evanjelistu
Budúca nedeľa – 4. veľkonočná, nedeľa Dobrého pastiera
Celý nastávajúci týždeň je Týždeň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na Kňazský seminár. Za Vaše milodary úprimné P. Boh odplať!

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
20.4.2015 Pondelok 18:00    
21.4.2015 Utorok 18:00 17:00  
22.4.2015 Streda 18:00   17:00
23.4.2015 Štvrtok 6:30    
24.4.2015 Piatok 18:00 17:00  
25.4.2015 Sobota 18:00    
26.4.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Upratovanie

Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupinám číslo 16 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 17 – ulica 1. Mája a číslo 18 – ulica Zábrežná.

Rôzne

Farský kostol:
Pondelok – Vešpery pred sv. omšou
Streda – adorácia po sv. omši

Púť ku sv. Gianne Mollovej
sobotu a v nedeľu bude púť ku sv. Gianne Mollovej.
V sobotu sv. omšu 18:00 bude celebrovať vdp. Marián Kuffa, farár v Žakovciach, po sv. omši bude mať prednášku.
Od 21:00 do 6:45 bude celonočná adorácia.
V nedeľu privítame na sv. omšiach bohoslovcov z Kňazského seminára v Nitre a bohoslovcov Seminára Redemptoris Mater.
Sv. omšu o  6:45 – bude celebrovať dp. Ján Hlávka
9:30 – predstavení Nitrianskeho seminára, pri sv. omši bude požehnanie matiek v požehnanom stave
16:00 – Vešpery a predstavenie života v Kňazskom seminári

V nedeľu 3. mája bude vo farskom kostole o 15.00 hudobno-dramatické predstavenie „Svätica sĺz“ – život sv. Moniky.