Oznamy

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva "B" (12. apríl 2015)

Dnešná nedeľa

Farský kostol:
14:00 – 14:45 – súkromná adorácia pred Sviatosťou oltárnou
14:45 – 15:45 – hodina milosrdenstva, modlitby i úvahy pripravil otec biskup Stolárik priamo k dnešnej nedeli
15:45 – 15:45 – Vešpery

Vo farskom kostole v Konskej bude o 15:00 koncert mužského farského zboru .

Úplné odpustky dnešnú nedeľu môže získať každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz, pomodlí sa Otče náš, Verím v Boha a pridá modlitbu vzývajúcu Božie milosrdenstvo a je v stave milosti posväcujúcej. Tieto odpustky môže získať pre seba alebo pre duše v očistci.
Dnešnou nedeľou končí Veľkonočná oktáva.

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa – 3. veľkonočná.

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
13.4.2015 Pondelok 18:00    
14.4.2015 Utorok 18:00 17:00  
15.4.2015 Streda 18:00   17:00
16.4.2015 Štvrtok 6:30    
17.4.2015 Piatok 18:00   17:00
18.4.2015 Sobota 18:00    
19.4.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Upratovanie

Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupinám číslo 15 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 15 – ulica Súľovského.

Rôzne

Farský kostol
Pondelok – Vešpery pred sv. omšou
Streda – adorácia po sv. omši
Štvrtok – 17:30 – Modlitby k Panne Márií Kráľovnej Pokoja
Piatok – zvlášť pozývame mládež, miništrantov a animátorov na sv. omšu. Po sv. omši bude premietnutý dokument o sv. Vojtechovi.

Od pondelka budeme zapisovať úmysly sv. omší v sakristii farského kostola. Úmysly budeme zapisovať do 30. júna.

Vo štvrtok budú Modlitby otcov o 19:00 na fare.

Prvoprijímajúce deti a rodičov pozývame na večernú sv.omšu v sobotu o 18:00. Po sv. omši bude i organizačné stretnutie ohĺadom 1. sv. prijímania.