Oznamy

Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania "B" (5. apríl 2015)

Dnešná nedeľa

Pri sv. omšiach je veľkonočná ofera spojená i s prvonedeľnou oferou pre potreby našej farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

Liturgický kalendár

Počas týždňa budeme prežívať veľkonočnú oktávu. Spomienky svätých idú do úzadia.
Pondelok – je výročný deň smrti sv. Metoda (zomrel 6. 4. 885, čiže pred 1130 rokmi).
Obdobie 50 dní od dnešnej nedele do zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ako jedna „veľká nedeľa“.
Namiesto Anjel Pána sa modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
Budúca nedeľa – 2. veľkonočná, nedeľa Božieho milosrdenstva

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
6.4.2015 Pondelok 6:45 a 9:30 8:00 8:00
7.4.2015 Utorok 18:00 17:00  
8.4.2015 Streda 18:00   17:00
9.4.2015 Štvrtok 6:30    
10.4.2015 Piatok 18:00 17:00  
11.4.2015 Sobota 18:00    
12.4.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Upratovanie

Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupinám číslo 14 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 15 – ulica Lúčna.

Rôzne

Farský kostol
V utorok, stredu a piatok sa pred večernými sv. omšami budeme modliť Vešpery (o 17:45).

Na budúcu nedeľu vyložíme vo farskom kostole Sviatosť Oltárnu o 14:00, do 15:00 bude súkromná adorácia.
15:00 – ruženec Božieho milosrdenstva a na záver Vešpery.

Vopred oznamujeme, že púť ku sv. Gianne bude 25. a 26. apríla. Táto púť bude spojená i s návštevou bohoslovcov Žilinskej diecézy študujúcich v Nitre v našej farnosti.