Oznamy

Nedeľa Utrpenia Pána "B" (29. marec 2015)

Dnešná nedeľa

Krížové cesty
Farský kostol – 14:00 – vedie ju mládež a animátori
Stránske – 14:00 – deti a mládež
Poluvsie – 14:30

Dnes pri sv. omšiach je dobrovoľná zbierka pre podporu prenasledovaných kresťanov na Východe. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!
Dnes je 30. Medzinárodný deň mládeže.
Dnešnú nedeľu spovedáme v Turí a Višňovom, v pondelok v Rosine a v Rajeckej Lesnej

Liturgický kalendár

Dnešnou nedeľou začíname prežívať Veľký týždeň. Pred nami je Veľkonočné trojdnie – Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota a Veľkonočná nedeľa.
Na Veľký piatok je prísny pôst i zdržovanie sa mäsitého pokrmu.

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
30.3.2015 Pondelok 6:30    
31.3.2015 Utorok 18:00 17:00  
1.4.2015 Streda 18:00   17:00
2.4.2015 Štvrtok 18:00 17:00 18:00
3.4.2015 Piatok 15:00 - obrady   15:00 - obrady
4.4.2015 Sobota 19:30 - vigília    
5.4.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Upratovanie

Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupine číslo 12 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 13 – Ulica Lúčky, Lúčna.

Rôzne

V utorok budeme pri sv. omšiach vo farskom kostole a v Stránskom vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť vyslúžime i v stredu pri sv. omši v Poluvsí.

Na Zelený štvrtok bude vo farskom kostole od 20:00 do 21:00 adorácia: „S Ježišom v Getsemanskej záhrade.“
V katedrále bude sv. omša spojená so svätením olejov o 10:00.

Na Veľký piatok sa budeme modliť Ranné chvály a Posvätné čítanie v Konskej o 9:15 – pred krížovou cestou. (Nie v našom farskom kostole!!)
10:00 – začiatok tradičnej Krížovej cesty oboch farností z Konskej do Rajeckých Teplíc.
V našom farskom kostole o 20:00 začne tradičná „Poklona k sv. Krížu“

Na Bielu sobotu bude možnosť poklony pri Božom hrobe nasledovne:
Rajecké Teplice – Starý kostolík 8:00 (modlitby Ranných chvál a Posvätného čítania)
Stránske – 8:00 – 16:00
Poluvsie – 8:30 – 16:00

Na Veľkonočnú nedeľu bude pri sv. omšiach i výročná ofera. Táto ofera bude zároveň zbierkou pre potreby našej farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

V nedeľu Božieho milosrdenstva (12. apríl) máme možnosť zúčastniť sa pravidelnej púte do Krakova. Prihlásenie i informácie u p. Barčiakovej.
Na púť do Smižian v túto nedeľu sa môžete prihlásiť u p. Kasmanovej (t. č. 041 549 8536).

Chorých a bezvládnych v Rajeckých Tepliciach, ktorých navštevuje pán kaplán, vyspovedá v stredu doobeda.