Oznamy

2. pôstna nedeľa "B" (1. marec 2015)

Dnešná nedeľa

Krížové cesty
Farský kostol – 14:00 – vedú ju miništranti
Stránske – 14:00
Poluvsie – 14:30

Pri dnešných sv. omšiach je zbierka pre potreby našej farnosti.
Za Vaše milodary Pán Boh odplať!
Prvonedeľné adorácie nebudú.

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa – 3. pôstna

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
2.3.2015 Pondelok 18:00    
3.3.2015 Utorok 18:00 17:00  
4.3.2015 Streda 6:30   17:00
5.3.2015 Štvrtok 6:30    
6.3.2015 Piatok 6:30 a 18:00
17:00 18:00
7.3.2015 Sobota 18:00    
8.3.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Upratovanie
Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupinám číslo 7 a 8 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupiny číslo 9 - ulica Pionierska a 10 – Kuneradská cesta.

Spovedanie pred 1. piatkom:
Utorok - Stránske 16:00 – 17:00
Streda - Poluvsie 16:00 – 17:00
Štvrtok - Farský kostol 15:30 – 18:00
Piatok - Farský kostol 16:00 – 18:00
Chorých a bezvládnych vyspovedáme v obvyklom čase.

Farský kostol:
Pondelok – Vešpery cez sv. omšu.

Krížové cesty na 1. piatok:
Farský kostol po sv. omši
Stránske po sv. omši
Poluvsie pred sv. omšou o 17:30

sobotu bude Mariánske večeradlo vo farskom kostole o 17:00.

Na budúcu nedeľu budú vo farskom kostole viesť Krížovú cestu Modlitby matiek, mamy a staré mamy.

Farnosti dekanátu Rajec organizujú púť do Ríma v dňoch 7. 6. 2015 – 12. 6. 2015. Program púte si môžete pozrieť vo výveske. Cena púte je 275 €.