Oznamy

1. pôstna nedeľa "B" (22. február 2015)

Dnešná nedeľa

Krížové cesty
Farský kostol - 14:00
Stránske - 14:00
Poluvsie - 14:30

Pri dnešných sv. omšiach je zbierka na charitu. Za Vaše milodary Pán Boh odplať!

Liturgický kalendár

Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Obsah: Príprava na pokánie a činorodá láska k blížnemu.
Budúca nedeľa – 2. pôstna

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
23.2.2015 Pondelok 18:00    
24.2.2015 Utorok 18:00 17:00  
25.2.2015 Streda 18:00   17:00
26.2.2015 Štvrtok 6:30    
27.2.2015 Piatok 18:00
  17:00
28.2.2015 Sobota 18:00    
1.3.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Upratovanie
Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupine číslo 5 a 6 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupiny číslo 7 a 8 – Ulica Školská.

Farský kostol:
Pondelok – Vešpery pred sv. omšou.

Krížové cesty:
Pondelok – Vešpery pred sv. omšou.
Streda – adorácia po sv. omši, budeme pokračovať v téme „Sedem slov Pána Ježiša z Kríža“

piatok bude sv. omša v Poluvsí o 17:00.
Krížové cesty v piatok budú vo farskom kostole a v Poluvsí po sv.omši.

Budúca nedeľa je 1. nedeľa v mesiaci. Pri sv. omšiach bude zbierka pre potreby našej farnosti. Za Vaše milodary Pán Boh odplať! Prvonedeľné adorácie nebudú, nakoľko poobede budú vo všetkých kostoloch Krížové cesty.
Vo farskom kostole ju budú viesť miništranti.