Oznamy

5. nedeľa cez rok "B" (8. február 2015)

Dnešná nedeľa

Dnešná nedeľa je „Svetovým dňom modlitieb a boja proti obchodovaniu s ľuďmi“.

Liturgický kalendár

Utorok – sv. Scholastiky, panny
Streda – Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, 23. svetový deň chorých
Sobota – sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupa, hlavných patrónov diecézy, 7. výročie vzniku Žilinskej diecézy
Budúca nedeľa – 6. cez rok

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
9.2.2015 Pondelok 18:00 17:00 18:00
10.2.2015 Utorok 18:00 nebude  
11.2.2015 Streda 18:00 17:00 nebude
12.2.2015 Štvrtok 6:30    
13.2.2015 Piatok 18:00
  17:00
14.2.2015 Sobota 9:00 a 18:00    
15.2.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Upratovanie
Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupine číslo 2 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupiny číslo 3 a 4 – Ulica Rajecká cesta, Lesná a Školská.

Farský kostol:
Pondelok – Vešpery pred sv. omšou.
Streda – adorácia po sv. omši.
Štvrtok – o 17:30 budú modlitby k Panne Márií, Kráľovnej pokoja
Piatok – pozývame deti celej farnosti na detskú sv. omšu. V predvečer sviatku sv. Cyrila a Metoda budeme pokračovať životopisom svätcov. Téma: „Pôsobenie svätých bratov na Veľkej Morave“

sobotu bude sv. omša vo farskom kostole aj ráno o 9:00. Sv. omšou začne snem Fóra života, ktorý bude pokračovať na Mestskom úrade.

sobotu vo farskom kostole pri sv. omši o 14:00 si vyslúžia sv. manželstva Jaroslav NOVOSAD, bývajúci v Malej Čiernej, a Katarína TOMANOVÁ, bývajúca v Prečíne.

Na budúcu nedeľu v hoteli Skalka v Rajeckých Tepliciach bude stretnutie členov speváckych zborov a hudobných telies, ktorí pomáhajú pri liturgií v oboch našich farnostiach. Na stretnutie by mali prísť i kňazi, ktorí pôsobili medzi nami a tí, ktorí pomáhali budovať naše chrámy.

Pripravované akcie:
1. sv. prijímanie v našej farnosti bude v nedeľu 17. mája pri sv. omši o 9:30. V Konskej v nedeľu 7. júna. Birmovka v Konskej - 16. máj.
Pripravujeme v týchto dňoch vydanie Zvestí k pôstnemu obdobiu.

V štvrtok bude celodiecézna rekolekcia vo farskom kostole na Vlčincoch, začne sv. omšou o 10:00.