Oznamy

3. nedeľa cez rok "B" (25. január 2015)

Dnešná nedeľa

Farský kostol: 14:00 - 15:00 – Modlitby matiek pred Sviatosťou oltárnou.
Na Mestskom úrade bude divadelné predstavenie „Škriepky v Chioze“ o 17:00.
Predstavenie je v podaní divadelného súboru „Seniorik“ z Konskej.

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Timotea a Títa, biskupa
Streda – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota – sv. Jána Bosca, kňaza
Budúca nedeľa – 4. cez rok, zároveň 1. nedeľa v mesiaci

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
26.12.2014 Pondelok 18:00    
27.12.2014 Utorok 18:00 17:00  
28.12.2014 Streda 18:00   17:00
29.1.2015 Štvrtok 6:30    
30.1.2015 Piatok 18:00
   
31.1.2015 Sobota 18:00    
1.2.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Upratovanie
Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupine miništrantov a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 1 – ulica 30. apríla.

Farský kostol
Pondelok – Vešpery pred sv. omšou.
Streda – adorácia po sv. omši.
Piatok – na večernú sv. omšu pozývame zvlášť miništrantov z celej farnosti. Sv. omša bude zo spomienky sv. Jána Bosca. Miništranti z filiálok nech čakajú o 17:15 pred kostolmi v Stránskom i v Poluvsí. Po sv. omši sa bude stretnutie miništrantov.

V sobotu vo farskom kostole pri sv. omši o 15:00 si vyslúžia sviatosť manželstva Martin Pospíšil, bývajúci vo Bratislave, a Veronika Knapcová, bývajúca v Rajeckých Tepliciach.

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať! Prvonedeľné adorácie budú vo farskom kostole medzi sv. omšami a v Poluvsí.

Od štvrtka sa vo farskom kostole začneme modliť „Deviatnik k Duchu Svätému pred konaním referenda o rodine“, a to 10 minút pred sv. omšami.

Fórum života organizuje autobusovú púť do Ríma za rodiny. Púť bude v dňoch 1. až 4. februára. Cieľom púte je vyprosiť požehnanie pre slovenské rodiny. Púť je spojená s účasťou na generálnej audiencií Svätého otca a návštevou u arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Presný program púte je vo výveske.