Oznamy

2. nedeľa cez rok "B" (18. január 2015)

Liturgický kalendár

Streda – sv. Agnesy, panny a mučenice
Sobota – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa – 3. cez rok
Od dnešnej do budúcej nedele prežívame "Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov."

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
19.12.2014 Pondelok 18:00    
20.12.2014 Utorok 18:00 17:00  
21.12.2014 Streda 18:00   17:00
22.1.2015 Štvrtok 6:30    
23.1.2015 Piatok 18:00
   
24.1.2015 Sobota 18:00    
25.1.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Upratovanie
Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupine číslo 26 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu miništrantov.

Farský kostol
Pondelok – Vešpery pred sv. omšou.
Streda – adorácia po sv. omši.
Piatok – pozývame zvlášť mládež, miništrantov i animátorov na večernú sv. omšu. Po sv. omši sa budeme venovať kartuziánskej reholi, najprísnejšej reholi v Cirkvi a stretnutie obohatíme časťami dokumentárneho filmu Veľké ticho.

Vo štvrtok budú o 19:00 Modlitby otcov na fare.

V piatok, v sobotu i v nedeľu budú celosvetové Modlitby matiek. V našej farnosti budú Modlitby matiek tradične v piatok a v sobotu o 17:00, v nedeľu o 14:00.

V sobotu v Stránskom pri sv. omši o 15:00 si vyslúžia sviatosť manželstva Stanislav FERIANC, bývajúci vo Važci, a Katarína CHRACHALOVÁ, bývajúca v Stránskom.

Fórum života spolu s Alianciou za rodinu pozýva na verejnú diskusiu o referende o rodine ktorá bude v stredu 21.01.2015 o 17.00 v Kinosále na internátoch Žilinskej univerzity. Hosťom bude Željka Markič, iniciátorka podobného úspešného referenda o rodine v Chorvátsku. Viac vo výveske.

Nezisková organizácia Áno pre život pozýva na „Novoročný koncert pre ľudí v núdzi“ ,ktorý bude v nedeľu 25.01.2015 v Bábkovom divadle v Žiline. Viac vo výveske.

Záujemcom ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu pre službu v našej diecéze oznamujeme, že prihlášky na štúdium teológie treba poslať do 31.03.2015 a to cez príslušný farský úrad.