Oznamy

Nedeľa Krstu Krista Pána "B" (11. január 2015)

Liturgický kalendár

Dnešná nedeľa - Vo farskom kostole v Konskej bude o 15:00 Vianočný koncert zborov našich farností.
Dnešnou nedeľou sa končí Vianočné obdobie, stromčeky zostanú do 2. februára.

Sobota – sv. Antona, opáta
Budúca nedeľa – 2. v cezročnom období
Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
12.12.2014 Pondelok 18:00    
13.12.2014 Utorok 18:00 17:00  
14.12.2014 Streda 18:00   17:00
15.1.2015 Štvrtok 6:30    
16.1.2015 Piatok 18:00
   
17.1.2015 Sobota 18:00    
18.1.2015 Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Upratovanie
Úprimne ďakujeme za službu upratovania skupine číslo 25 a zároveň prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 26 – ulica Rajecká cesta.

Farský kostol
Pondelok – Vešpery pred sv. omšou.
Streda – adorácia po sv. omši.
Štvrtok – o 17:30 budú modlitby ku Panne Márií Kráľovnej Pokoja
Piatok – večerná sv. omša zvlášť pre mládež a animátorov. Po sv. omši pozývame na ďalšie stretnutie z Dejín Cirkvi – téma: „Pápež a cisár, osobnosť Karola Veľkého“