Farnosť Rajecké Teplice

Vzhľadom na vyhlásené protiepidemické opatrenia sa vo Farnosti Rajecké Teplice rušia verejné bohoslužby až do odvolania. Sv. omše je možné sledovať v Tv Lux i na Rádiu Lumen. Pri neverejných bohoslužbách s nevyhnutnou asistenciou budeme pamätať a modliť sa o zdravie a ochranu nás všetkých. Zároveň v piatky od 9.00 do súmraku bude vystavená Eucharistia v malom kostolíku na adoráciu.
Sviatosť zmierenia so sv. prijímaním budeme vysluhovať po predchádzajúcej dohode individuálne.

Ak potrebujete kontaktovať farský úrad, uprednostnite telefón 041 5493504, ktorý je po dlhšom zvonení presmerovaný aj na mobil. Použite aj el. poštu na adrese rajecketeplice@fara.sk.

Je veľmi dôležité, aby sme opäť obmedzili sociálne kontakty, zostali po práci a nákupoch doma, znížili mobilitu a dodržiavali pravidlo Rúško, Odstup a Ruky (dezinfekcia).

Čakajú nás ťažké dni a týždne, obdobie dlhšie ako na jar. Aj pre Izraelitov putujúcich do novej vlasti to bol čas skúšky a nedostatku, ktorý mal aj situácie nespokojnosti, ba až reptania. V kritických chvíľach však vždy mohli pocítiť Božiu ochranu a zásah. Verím, že aj pre nás to bude skúsenosť dôvery a Božej pomoci.

Dávajte si na seba pozor a zostaňte zdraví.

Váš
Dalibor Mišura

28. cezročná nedeľa (11. október 2020)

Liturgický kalendár

št.- sv. Terézie Avilskej
so.- sv. Ignáca Antiochijského

Na budúcu nedeľu je misijná nedeľa, kedy sa modlí celá Cirkev za šírenie evanjelia vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj my. Pri sv. omšiach bude aj zbierka na misie. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
12.10. Pondelok 18.00    
13.10. Utorok 18.00 17.00  
14.10. Streda 18.00   17.00
15.10. Štvrtok 6.30    
16.10. Piatok 18.00    
17.10. Sobota 18.00    
18.10. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V piatok o 14.00 sa v malom kostolíku v rámci obradu zosobášia Marek Höger zo Žiliny a Lenka Zafková z R. Teplíc.

V piatok o 15.00 v rámci sv. omše vo farskom kostole Ľuboš Jánošík z Kuneradu a Dominika Cigániková z Kuneradu.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 19 a prosíme o pomoc skupinu č. 20 - veriacich z ulice Osloboditeľov.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

pondelok, 26.10.2020

Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období

Ef 4, 32 – 5, 8

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Napodobňujme Boha ako jeho milované deti.

Lk 13, 10-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

pondelok, 26.10.2020

Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky je neznámy
(slávnosť – len v konsekrovaných kostoloch)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

SV. EVARIST

Rôzne