Farnosť Rajecké Teplice

2. adventná nedeľa (9. december 2018)

Liturgický kalendár

Št: sv. Lucie, panny a muč.
Pi: sv. Jána z Kríža, kňaza a uč. Cirkvi

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
10.12. Pondelok 18.00    
11.12. Utorok 18.00 17.00  
12.12. Streda 18.00   17.00
13.12. Štvrtok 6.30    
14.12. Piatok 18.00    
15.12. Sobota 18.00    
16.12. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Predvianočná spoveď v našej farnosti bude vo štvrtok 20. decembra 2018.

Deti pozývame na sv. omše v advente, pri ktorých budú zbierať nálepky a bude aj súťaž. Sv. omše pre deti budú v tomto týždni: zajtra v pondelok 10. 12. a v piatok 14. 12. o 18:00.

Vo štvrtok o 17.30 sa vo farskom kostole uskutočnia modlitby ku Kráľovnej pokoja.

Birmovanci budú mať v piatok adoráciu a sv. omšu.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 25 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 26 – veriacich z Rajeckej cesty.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

štvrtok, 13.12.2018

Svätej Lucie, panny a mučenice
(spomienka)

Iz 41, 13-20

Ž 145, 1+9. 10-11. 12-13b

Refrén: Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.

Mt 11, 11-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Roste, nebesia, z výsosti, oblaky, dajte Spravodlivého; otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

SV. LUCIA
SV. OTÍLIA

Rôzne

Motlitby na adventné obdobie

Štedrá večera - rodinná liturgia k štedrovečernej večeri