Farnosť Rajecké Teplice

3. cezročná nedeľa (21. január 2018)

St - sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Cirkvi
Št - Obrátenie sv. Pavla, sviatok
Pi - sv. Timoteja a Títa, biskupov

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
22.1. Pondelok 18.00   15.00 - pohrebná
23.1. Utorok 18.00 17.00  
24.1. Streda 18.00   17.00
25.1. Štvrtok  6.30    
26.1. Piatok 18.00          
27.1. Sobota 18.00          
28.1. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V pondelok pred sv. omšou sa pomodlíme vešpery.

Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti, aby im zabezpečili krstné listy z miesta krstu. Pripomíname dátum 1. sv. prijímania: 20.5.2018.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 17+18 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 19 – veriacich z ulice Osloboditeľov.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

utorok, 23.1.2018

Utorok 3. týždňa v Cezročnom období

2 Sam 6, 12b-15. 17-19

Ž 24, 7. 8. 9. 10

Refrén: Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.

Mk 3, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

utorok, 23.1.2018

BRATISLAVA (len v katedrále): Svätého Jána Almužníka, biskupa
(spomienka)

Čítania z férie.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

SV. JÁN ALMUŽNÍK
SV. EMERENCIA

Rôzne