Farnosť Rajecké Teplice

Od 16.11. budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Váš
Dalibor Mišura

Nedeľa sv. Rodiny (28. december 2020)

Liturgický kalendár

po. - sv. neviniatok, sviatok
št. - sv. Silvestra
pi. - slávnosť Bohorodičky; Nový rok

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
28.12. Pondelok 18.00    
29.12. Utorok 18.00    
30.12. Streda 18.00    
31.12. Štvrtok 16.00 15.00 17.00
1.1. Piatok 6.45 a 9.30 8.00 11.00
2.1. Sobota 18.00    
3.1. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V pondelok po sv. omši budú modlitby k sv. Gianne.

V týždni je 1. piatok v mesiaci. Vzhľadom na veľmi vážnu epidemiologickú situáciu nenavštívime chorých v domácnostiach a až do odvolania budeme v kostole spovedať len na požiadanie po sv. omši.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 25 a prosíme o pomoc skupinu č. 26 - veriacich z ulice Rajecká cesta.Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 24 a prosíme o pomoc skupinu č. 25 - veriacich z ulice J. Gabčíka.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

nedeľa, 17.1.2021

2. nedeľa v Cezročnom období

1 Sam 3, 3b-10. 19

Ž 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Jn 1, 35-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

SV. ANTON PUSTOVNÍK

Rôzne