Farnosť Rajecké Teplice

14. cezročná nedeľa (3. júl 2022)

Liturgický kalendár

ut. - sv. Cyrila a Metoda, slávnosť patrocínia kostola v Poluvsí

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
4.7. Pondelok

 

   
5.7. Utorok 9.30 8.00 11.00
6.7. Streda 18.00    
7.7. Štvrtok 6.30    
8.7. Piatok 18.00    
9.7. Sobota 18.00    
10.7. Nedeľa 9.30 8.00 7.00

Rôzne

Pozývame všetkých na hodovú slávnosť do Poluvsia, ktorá bude následne spojená aj so spoločenským stretnutím. Slávnostným celebrantom bude dp. Jozef Biely, rodák z Poluvsia.

Od 3. do 5. júla sa v Terchovej uskutočnia Cyrilometodské dni, ktoré vyvrcholia slávnostnou sv. omšou v utorok o 11.00 na vrchu Oravcove. Všetci sme srdečne pozvaní. Celý program nájdete na webe našej farnosti.

Ďakujeme za pomoc skupine 13 a prosíme o upratovanie kostola skupinu 14, veriacich z ul. Lúčky + Lúčna. V letnom období bude stačiť upratať len v piatok.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

nedeľa, 3.7.2022

14. nedeľa v Cezročnom období [Zelená]

Iz 66, 10-14c

Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16+20

R.: Jasaj Bohu, celá zem.

Gal 6, 14-18

Lk 10, 1-12. 17-20 alebo kratšie Lk 10, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva.

Rôzne

Číslo účtu

SK13 0200 0000 0017 4090 8959