Farnosť Rajecké Teplice

Nedeľa Krstu Pána (12. január 2020)

Liturgický kalendár

ut. – sv. Agnesy
pi. – sv. Františka Saleského
so. – Obrátenie sv. Pavla, sviatok

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
20.1. Pondelok 18.00    
21.1. Utorok 18.00 17.00  
22.1. Streda 18.00   17.00
23.1. Štvrtok 6.30    
24.1. Piatok 18.00    
25.1. Sobota 18.00    
26.1. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Na budúci víkend sa uskutoční Trojdnie Modlitieb matiek; piatok a sobota o 17.00, nedeľa o 14.00.

Organizácia Áno pre život na vlastnú žiadosť od februára opúšťa kanceláriu na prízemí farského úradu. Tento priestor bude voľný. Záujemcovia o prenájom sa môžu ohlásiť na farskom úrade.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 26 a prosíme o pomoc skupinu č. 1+2, veriacich z ulice Rajecká cesta + 30. apríla.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

pondelok, 20.1.2020

Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka
alebo Svätého Šebastiána, mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

1 Sam 15, 16-23

Ž 50, 8-9. 16b-17. 21ab+23

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Mk 2, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

pondelok, 20.1.2020

ORDINARIÁT OS a OZ SR: Svätého Šebastiána, mučeníka – hlavný patrón ordinariátu a titul katedrály
(v ordinariáte sviatok, v katedrále slávnosť)

Prvé čítanie treba vziať zo spoločnej časti mučeníkov: L IV, s. 711 n. Žalm podľa výberu čítania.
V katedrále druhé čítanie 1Pt 3,14-17

Mt 10, 28-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

SV. FABIÁN
SV. ŠEBASTIÁN

Rôzne