Farnosť Rajecké Teplice

2. Cezročná nedeľa (16. január 2022)

Liturgický kalendár

Po. - sv. Antona, opáta
Pi. - sv. Agnesy, panny a mučenice
Budúca nedeľa je zasvätená téme Božieho slova.

Situácia vo farnosti sa opäť skomplikovala, lebo pán kaplán dostal infekciu nohy a je PN. Z tohto dôvodu bude upravený rozpis bohoslužieb na kapacitu jedného kňaza nasledovne:

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
17.1. Pondelok 18.00    
18.1. Utorok 18.00    
19.1. Streda 18.00    
20.1. Štvrtok 6.30    
21.1. Piatok 18.00    
22.1. Sobota     18.00
23.1. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00        

Rôzne

Verejné bohoslužby sú v režime platných opatrení takto:
Po. – pi.: 25 % kapacity, bohoslužba so spevom
So. a ne.: 50 % kapacity, recitovaná sv. omša

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel aj v našich modlitbách.

Ďakujeme za pomoc skupine č. 1+2 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 3+4, veriacich z Rajeckej cesty, Lesnej a Školskej ul.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

piatok, 21.1.2022

Svätej Agnesy, panny a mučenice [Červená] (spomienka)

1 Sam 24, 3-21

Ž 57, 2. 3-4. 6+11

R.: Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou.

Mk 3, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

SV. AGNESA RÍMSKA

Rôzne


Číslo účtu

SK13 0200 0000 0017 4090 8959