Farnosť Rajecké Teplice

30. nedeľa v Cezročnom období (23. október 2016)

Liturgický kalendár

Dnes je Misijná nedeľa. Pri svätých omšiach sa koná zbierka na misie. Úprimná vďaka v mene tých, ktorí ohlasujú Ježišovu radostnú zvesť v ktorejkoľvek časti sveta, za akýkoľvek druh pomoci.

Piatok – sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Nedeľa – 31. nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše

Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 14:00 pohrebná  
Streda 6:30   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery vo svätej omši.

Spovedanie pred slávnosťou Všetkých svätých (presunuté z prvopiatkového týždňa)

  Miesto Čas
Utorok Stránske po pohrebe: 1 hod
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Štvrtok Farský kostol 16:00 – 18:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime tiež v tomto týždni.

V sobotu o 15.30 si vo farskom kostole vyslúžia v rámci obradu sviatosť manželstva Pavol Lonc z Poluvsia a Ivana Líšková zo Žiliny.

Modlitba posvätného ruženca v nasledujúcom týždni vo farskom kostole
Pondelok, Utorok 17:25 – Modlitby matiek;
Streda, Štvrtok 6:00 – Ružencové bratstvá;
Piatok 17:25 – Miništranti;
Sobota 17:25 – Mladé rodiny/animátori s deťmi;
Nedeľa 14.00 – Združenie Mariánskej mládeže

Budúcu nedeľu o 10.00 bude posvätená diecéznym biskupom Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej.

V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas, vrátime sa v ňom o hodinu späť.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 7 a 8 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 9 a 10 – veriacich z Pionierskej ulice a Kuneradskej cesty.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

streda, 26.10.2016

Streda 30. týždňa v Cezročnom období

Ef 6, 1-9

Ž 145, 10-11. 12-13b. 13c-14

Refrén: Pán je pravdivý vo všetkých svojich slovách.

Lk 13, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

streda, 26.10.2016

Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky je neznámy
(slávnosť – len v konsekrovaných kostoloch)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

Refrén: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

SV. EVARIST

Rôzne