Farnosť Rajecké Teplice

17. cezročná nedeľa (25. júl 2021)

Liturgický kalendár

po. - sv. Joachima a Anny
ut. - sv. Gorazda a spol.
št. - sv. Marty
so. - sv. Ignáca z Loyoly

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
26.7. Pondelok 18.00    
27.7. Utorok 18.00 17.00  
28.7. Streda 18.00   17.00
29.7. Štvrtok 6.30    
30.7. Piatok 18.00    
31.7. Sobota 18.00    
1.8. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Vzhľadom na čerpanie dovolenky posúvame o týždeň prvopiatkové spovedanie.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 17:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime tiež.

V stredu po sv. omši budú modlitby k sv. Gianne.

Na budúcu nedeľu po farskej bohoslužbe  o 9.30 budeme na parkovisku požehnávať automobily z príležitosti spomienky na sv. Krištofa.

Dňa 7.8. o 15.00 sa na terase hotela Skalka uskutoční stretnutie kostolných spevákov. Všetkých srdečne pozývame.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 21 a prosíme o upratovanie skupinu č. 22, veriacich z ul. Osloboditeľov.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

sobota, 31.7.2021

Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza
(spomienka)

Lv 25, 1. 8-17

Ž 67, 2-3. 5. 7-8

R.: Velebte Pána, všetky národy.

Mt 14, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

SV. IGNÁC Z LOYOLY
BL. ZDENKA CECÍLIA SCHELINGOVÁ

Rôzne


Číslo účtu

SK13 0200 0000 0017 4090 8959